Kotitalousvähennys

 

Remontoi asuntosi ja hyödynnä kotitalousvähennys 

 

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö


Vähennykseen oikeuttaa verovelvollisen omassa käytössä olevan asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Jos hänellä on käytössään  vakituisen asunnon lisäksi toinen asunto, vähennys voidaan myöntää kummankin asunnon korjauskustannuksista. Vähennysoikeus ei sen sijaan koske sijoitusasuntoa, jota verovelvollinen ei käytä asuntonaan.

Vuokralainen saa kotitalousvähennyksen vuokraamansa asunnon kunnossapitotyön perusteella.  Jos kesäasunto on ollut vuokrattuna osan vuotta, asuntoon kohdistuvista  kustannuksista saa vähentää sen suhteellisen osuuden, joka vastaa omaa käyttöä.

Perusparannus- ja kunnossapitotyötä on esimerkiksi  keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden sekä sauna- ja kellaritilojen remontti mukaan lukien sähkö- ja putkityöt. Myös esimerkiksi rakennusten ulkokunnostus kuten maalaus ja parvekelasien asennus oikeuttavat vähennykseen.

Piha-alue

Asunnon kunnossapitotyötä on varsinaiseen rakennukseen kohdistuvien töiden lisäksi piha-alueeseen kohdistuvat korjaus- ja perusparannustyöt. Näitä ovat mm. vesi- ja jätevesijärjestelmiin, lämmitykseen, sähköistykseen sekä ilmastointiin liittyvät korjaus- ja perusparannustyöt.  Siten esimerkiksi aurinko- tai maalämpöjärjestelmän rakentaminen on vähennykseen oikeuttavaa työtä.

Mihin vähennys kohdistuu

Kotitalousvähennys tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, ylittävä osa vähennetään kunnallisverosta, vakuutetun sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen tai muusta syystä vähennystä ei voi tehdä, kustannuksia ei voi vähentää myöhempien vuosien verotuksessa.

Lähde: www.vero.fi